Podział majątku, zniesienie współwłasności, dział spadku, zamiana

W celu zawarcia umowy o podział majątku dorobkowego, umowy zniesienia współwłasności, umowy o dział spadku lub umowy zamiany należy dostarczyć, poza danymi osobowymi i dokumentami stwierdzającymi sposób nabycia:

  • wykaz przedmiotów umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do zbycia każdego z nich
  • wskazanie osób, które będą nabywać poszczególne przedmioty umowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.